Home

“Przecie każda książka jest żywym stworzeniem… Każda ma duszę i każda ma serce”

~Kornel Makuszyński

Advertisements